Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 23 tháng 03 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 11:40 07/10/2013  

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GV THCS BÌNH THÀNH


 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

TRƯỜNG THCS BÌNH THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN- NĂM HỌC 2013-2014

(LƯU Ý QUAN TRỌNG: Đây chỉ là tài liệu tham khảo, giáo viên phải tự xây dựng kế hoạch cụ thể tùy theo đặc trưng môn dạy và công việc được công để  xây dựng kế hoạch cá nhân cho mình)

I. Thông tin cá nhân:

     1. Họ và tên: ........................................           Giới tính: .......

     2. Ngày tháng năm sinh: ..............   Năm vào ngành giáo dục: ......

     3. Trình độ học vấn :.........                Nơi đào tạo: Trường THPT ........

     4. Tổ chuyên môn: ..........   Môn dạy (1):........

     5. Trình độ ngoại ngữ:                       Trình độ tin học:  

     6. Chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ:  

     7.Chức vụ: ....

II. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi: (Nội dung tham khảo)

§        Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường, sự giúp đỡ của các đồng nghiệp trong trường nên bản thân rất yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

§        Luôn yêu nghề, mến trẻ tất cả vì học sinh vì nền giáo dục của tỉnh nhà.

§        Là giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình thích ứng nhanh với những tiến bộ của thời đại thông tin và hội nhập

§        Có trình độ chuyên môn vững vàng, sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT vào dạy học để nâng cao hiệu quả bài học.

§        Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 

2. Khó khăn: (Nội dung tham khảo)

§        Đồ dùng dạy học chưa được trang bị đầy đủ .

§        Học sinh phần đông còn rất lười học, chưa chăm, bên cạnh đó một số phụ huynh chưa quan tâm tới con em.

§        Điều kiện kinh tế của một xã còn gặp nhiều khó khăn nên cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

 

 

 III. Kế hoạch BDTX:

1. Mục tiêu: (Nội dung tham khảo)

- Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên THCS với yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.

- Nâng cao kiến thức cơ bản cho bản thân, khắc phục những tồn tại, hạn chế về kiến thức, nghiệp vụ.

- Nâng cao năng lực sư phạm nhằm đáp ứng nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; Năng lực tổ chức quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên đáp ứng kịp thời sự phát triển của giáo dục trong sự nghiệp trồng người.

2. Kế hoạch cụ thể:

a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết/năm học/giáo viên)

- Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm.

- Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở trường THCS qua nghiên cứu bài học.

- Phương pháp kỷ luật tích cực và quyền trẻ em ở trường THCS.

b)  Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/năm học/giáo viên)

- Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra.

- Đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn.

- Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.

c) Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/giáo viên)

Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, gồm các mã mô đun:

- THCS 13: Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học.

- THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

- THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học.

- THCS 16: Hồ sơ dạy học.

 

TT

Nội dung

Số tiết

 Kiểm tra, đánh giá

Ghi chú

Tự học

Tập trung

Thời gian (tháng)

Hình thức,đơn vị KT (2)

 

ND bồi dưỡng 1

 

 

 

 

 

1

- Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm.

 

 

Tập trung

Tháng 8 & tháng 9

10 tiết

 

2

- Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở trường THCS qua nghiên cứu bài học.

 

Tự học

 

Tháng 9 & tháng 10

12 tiết

 

3

- Phương pháp kỷ luật tích cực và quyền trẻ em ở trường THCS.

 

Tự học

 

Tháng 9-10

 

Tham khảo tài liệu

ND bồi dưỡng 2

 

 

 

 

 

1

- Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra.

 

Tự học

 

Tháng 9 đến tháng 11

8 tiết

 

2

- Đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn.

Tự học

 

Tháng 10 đến tháng 12

10 tiết

 

3

- Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.

 

 

Tập trung

Ngày 15-16/8/2013

12 tiết

 

ND bồi dưỡng 3

 

 

 

 

 

1

- THCS 13: Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học.

 

Tự học

 

Thán

Số lượt xem : 20552

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác