Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 01 tháng 04 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH CỦA THCS LÊ THUYẾT

THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH CỦA THCS LÊ THUYẾT

Kính gửi : PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ Để bảo đảm thông tin liên lạc giữa Trường THCS Lê Thuyết -Thị xã Hương Trà với các cơ quan cấp trên và tát cả giáo viên thuộc trường .Từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 số điện thoại cố định ...

Xem thêm

Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH CỦA THCS LÊ THUYẾT

Kính gửi : PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ Để bảo đảm thông tin liên lạc giữa Trường THCS ...

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 HỌC KỲ 1 NĂM 2014-2015

                                                                           ...

ĐIIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH TUẦN 5 TỪ NGÀY 15 ĐẾN NGÀY 20/9/2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 : Từ ngày 15/9 đến 20/9/2014 có điều chỉnh và bổ sung -yêu cầu tất ...

5 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đề nghị các thành viên trong Ban Kiểm định chất lượng GD của Trường ,thành lập theo QĐ số 48./Q Đ ...

Thư viện ảnh