Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 05 tháng 10 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

CÁC VĂN BẢN QUAN TRỌNG ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016

CÁC VĂN BẢN QUAN TRỌNG ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016

ĐẺ KỊP THỜI CHỈ ĐẠO ,ĐIỀU HÀNH  TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ TRONG THÁNG 9 NĂM 2015 Kính đề nghị tất cả cán bọ , giáo viên , nhân viên tải các file đính kềm sau đây để thực hiện 

Xem thêm

Tin tức & sự kiện

CÁC VĂN BẢN QUAN TRỌNG ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016

ĐẺ KỊP THỜI CHỈ ĐẠO ,ĐIỀU HÀNH  TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ TRONG THÁNG ...

MỘT SỐ CHỈ TIÊU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

Chuyển các ttoor trưởng chuyên môn và phó hiệu trưởng nghiên cứu trước dể xây dựng kế ...

QUY ĐỊNH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015-2016

QUÝ THẦY CÔ TẢI 2 FILE ĐÍNH KÈM ĐỂ BIẾT NGÀY HỌC CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2015-2016

Dự thảo baó cáo tổng kết năm học 2014-2015

Đề nghị các tổ trưởng : Chuyên môn , văn phòng +phó hiệu trưởng tải file đính kèm ,nghiên ...

MẪU THÀNH TÍCH TRHI ĐUA

YÊU CẦU TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ GIÁO VIÊN  LÀM BỔ SUNG MẪU THÀNH ...

Thư viện ảnh

 • img 3943

 • wp 20150926 10 18 18 pro

 • img 3947

 • img 3701_1

 • KHAI GIANG NAM HOC 2013-2014

 • img 3943

 • img 3711

 • wp 20150929 11 50 01 pro

 • hoi nghi cdcs_2

 • img 071213 100008

 • wp 20150929 11 50 01 pro

 • wp 20150926 10 18 18 pro

 • img 071213 084603

 • img 0408

 • 2014 08 31 08_37_33_jpg

 • img 0420

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • 2014 08 31 08_37_49_jpg

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • 2014 08 31 08_37_49_jpg

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • 2014 08 31 08_37_49_jpg

 • khai giang 2014 2015

 • 2015 03 07 08_09_21_jpg

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • 2014 10 23 08_04_51_jpg

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • 2014 10 11 10_09_09_jpg

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • 2014 10 11 11_25_32_jpg

 • 2014 10 20 16_49_48_jpg

 • img 3347 1

 • 2014 10 25 16_04_13_jpg

 • img 3344 1

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • 20150307 084426

 • 20150307 084426_1

 • 20150307 084430

 • 20150307 084430 1

 • 20150307 084432

 • 2015 03 07 07_56_20_jp_1.2015 03 07 07_56_20_jpg

 • 2015 03 07 07_57_46_jpg