Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 29 tháng 05 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Dự thảo baó cáo tổng kết năm học 2014-2015

Dự thảo baó cáo tổng kết năm học 2014-2015

Đề nghị các tổ trưởng : Chuyên môn , văn phòng +phó hiệu trưởng tải file đính kèm ,nghiên cứu bổ sung và điền các số liệu còn để trống trong văn bản -chuyển lại cho hiệu trưởng qua website của trường :http://thcs-bthanh.huongtra.thuathienhue.edu.vn Trước ngày 29/5/2015

Xem thêm

Tin tức & sự kiện

Thư viện ảnh

  • Current