Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 25 tháng 06 năm 2016

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Hướng dẫn về việc triển khai đánh giá chuẩn, đánh giá công chức, viên chức năm học 2015-2016

Hướng dẫn về việc triển khai đánh giá chuẩn, đánh giá công chức, viên chức năm học 2015-2016

Yêu cầu tất cả cb,gv, nv đọc kỷ file đính kèm để thực hiện  CB-GV-NV tự download mẫu về và làm nộp cho tổ trưởng trươc ngày tổng kết tổ 

Xem thêm

Tin tức & sự kiện

Thư viện ảnh

 • wp 20160305 08 58 42 pro 1

 • img 3943

 • wp 20150926 10 18 18 pro

 • img 3701_1

 • KHAI GIANG NAM HOC 2013-2014

 • img 3711

 • hoi nghi cdcs_2

 • img 071213 100008

 • img 071213 084603

 • 2014 08 31 08_37_33_jpg

 • img 0420

 • 2014 08 31 08_37_49_jpg

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • 2014 08 31 08_37_49_jpg

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • 2014 08 31 08_37_49_jpg

 • khai giang 2014 2015

 • 2015 03 07 08_09_21_jpg

 • 2014 10 23 08_04_51_jpg

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • 2014 10 11 10_09_09_jpg

 • img 3943

 • 2014 10 11 11_25_32_jpg

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • wp 20150929 11 50 01 pro

 • 2014 10 20 16_49_48_jpg

 • img 3347 1

 • img 3344 1

 • 2014 10 25 16_04_13_jpg

 • wp 20150929 11 50 01 pro

 • wp 20150926 10 18 18 pro

 • 2015 03 07 07_55_46_jpg

 • img 0408

 • 20150307 084426

 • 20150307 084426_1

 • 20150307 084430

 • 20150307 084430 1

 • 20150307 084432

 • 2015 03 07 07_56_20_jp_1.2015 03 07 07_56_20_jpg