''

Ngày 25 tháng 11 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO GIÁO VIÊN BỔ SUNG HỒ SƠ CHUYỂN NGẠCH VIÊN CHỨC

THÔNG BÁO GIÁO VIÊN BỔ SUNG HỒ SƠ CHUYỂN NGẠCH VIÊN CHỨC

Yêu cầu các giáo viên có tên sau : Phan Thị Ngọc Mai, Trương Duy Anh, Nguyễn Đăng Hòa Tình vào Mục THÔNG BÁO (Bên trái website của trường ) để nhận thông báo KHẨN

Xem thêm

Tin hoạt động

Tin tức & sự kiện

Thư viện ảnh