Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 23 tháng 09 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 HỌC KỲ 1 NĂM 2014-2015

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 HỌC KỲ 1 NĂM 2014-2015

                                                                           ...

Xem thêm

Tin hoạt động

Tin tức & sự kiện

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 HỌC KỲ 1 NĂM 2014-2015

                                                                           ...

ĐIIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH TUẦN 5 TỪ NGÀY 15 ĐẾN NGÀY 20/9/2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 : Từ ngày 15/9 đến 20/9/2014 có điều chỉnh và bổ sung -yêu cầu tất ...

5 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đề nghị các thành viên trong Ban Kiểm định chất lượng GD của Trường ,thành lập theo QĐ số 48./Q Đ ...

Thư viện ảnh