Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 31 tháng 07 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

kế hoạch công tác từ 01/8 đến 15/8/2014

kế hoạch công tác từ 01/8 đến 15/8/2014

                                I.      Kế hoạch công tác tháng 8/2014 A.Các hoạt động chuyên môn : 1.Công tác tổ chức cán bộ và ...

Xem thêm

Tin hoạt động

Tin tức & sự kiện

Thư viện ảnh