''

Ngày 24 tháng 10 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Tin hoạt động

Tin tức & sự kiện

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỎ CHỨC THAM GIA HỘI THI HÁT QUỐC CA

Danh sách CB-GV-NV tham dự Hội thi HÁT QUỐC CA 1 Tôn Thất Phùng 2 Trần Văn Bình 3 Lê ...

Chuyển tiếp công văn Số: 628/PGD&ĐT về việc nâng bậc lương đợt 2 năm 2014 cho CBGVNV

Yêu cầu tất cả cán bộ giáo viên nhân viên xem tập đính kèm và thông báo ...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HÁT QUỐC CA

THÔNG BÁO : Thực hiện các văn bản hướng dẩn của Thị ủy và Phòng GD-ĐT Hương Trà vwf việc ...

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 HỌC KỲ 1 NĂM 2014-2015

                                                                           ...

ĐIIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH TUẦN 5 TỪ NGÀY 15 ĐẾN NGÀY 20/9/2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 : Từ ngày 15/9 đến 20/9/2014 có điều chỉnh và bổ sung -yêu cầu tất ...

Thư viện ảnh